.

Onderstaand de foto impressie en de toelichting van Koster sr. en jr. uit Tzum.

Samen delen we een passie, t.w. het houden, kweken en verzorgen van agaporniden.  Elk heeft zijn eigen voliere met vogels. Maar uitruil en dergelijke gebeurd regelmatig.  Toen binnen het bestuur het idee leefde om deze rubriek op te starten hebben ze zich  aangemeld. Dit is de samenvatting van de presentatie op een verenigingsavond in december 2013. Vooraf heeft Hans Tamminga in eind november een honderdtal foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn, middels een dia presentie, getoond op deze avond en voorzien van een mondelinge toelichting.

Koster sr.

Vogelverblijf Koster sr.

Koster sr. Kweekt al jaren met agaporniden. Het kweken doet hij in kweekkooien. Hij heeft ongeveer 40 kweekkooien tot zijn beschikking. Zijn voorkeur voor het kweken is de periode september tot april. In deze periode laat hij de kweekkoppels twee ronden broeden. Soms worden in de zomermaanden proefkoppels opgezet.

Gedeelte kweekkooien Koster sr.                              Huisvesting jonge vogels Koster sr.

Hij kweekt met twee soorten, t.w. de personata en sinds kort probeert hij dat ook met de Cana. De uitdaging bij de personata is vooral een goede t.t. vogel te kweken die voldoet aan de eisen. Hierbij is de kleur, model en tekening van belang. Om dit te kunnen realiseren worden regelmatig bij andere liefhebbers in en buiten Nederland personata’s aangeschaft. Dit in de verwachting dat deze vogels de stam op een of meerder punten kan  verbeteren. Maar in de praktijk blijkt dit niet makkelijk te gaan. Veel jonge vogels kunnen niet aan de eisen voldoen, maar hierdoor blijft de hobby ook boeiend. Met de Cana’s heeft hij nog geen kweekervaringen. Wel hoopt hij de eerste te kunnen kweken in 2014.

Jonge personata.                                Agapornis cana mannen.                Agapornis cana poppen.

Tentoonstellingen. 

Hij doet regelmatig mee aan shows, o.a. de BVA in België, de nationale van de PSC in Soest en de PSC show in Joure. 

Enkele toekomstige showvogels.

 

Koster jr.

Vogelverblijf Koster jr.

Koster jr.(Johan) is via zijn vader besmet met het parkieten virus. Ook hij kweekt met agaporniden. Zijn vogelhok is hier ook specifiek op gebouwd. Dat wil zeggen een goed geïsoleerd hok, waar de vogels binnen gehouden kunnen worden. Dit om problemen met de buren te voorkomen. Wel beschikt hij over een aantal vluchten waar de jonge vogels de ruimte hebben om tot volwassen vogels uit te groeien.

Buitenvlucht jonge personata's.                                       Buitenvlucht jonge fischeri's.

Johan kweekt ook met personata’s. Daarnaast heeft hij Fischeries en een aantal mutaties hiervan. Op de bijgeplaatste foto’s kun je zien dat hij o.a. kweekt met lutino en albino Fischeries. De zwartoog variant hiervan heeft hij ook in zijn hok. Ook voor Johan geld dat het de uitdaging is een betere vogel te kweken. Johan neemt deel aan tentoonstellingen. Samen met zijn vader wordt vaak aan dezelfde tentoonstelling deel genomen.

 Wildkleur fischeri.                              Witte roodoog en witte zwartoog.    Gele zwartoog en gele roodoog.

 

Tot slot willen ze nog even kwijt dat iedereen welkom is. Ze hebben geen geheimen voor een ander en willen graag hun kennis en ervaring delen op dit vlak.

Jonge fischeri's in het blok.                            Jonge fischeri net geringd.

 

© tekst(pscfriesland) © foto's (Hans tammiga)