.

1 Oktober

 

Sluiting inleveren Regio TTformulieren.
11 t/m 14 Oktober Regio TT PSC Friesland.
7 November Ledenbijeenkomst/Lezing.
6 Februari Ledenbijeenkomst/Lezing.
14 Maart Jaarvergadering.
17 April

Ledenbijeenkomst/Lezing.

26 Mei

Babyshow.

 Al onze ledenavonden zijn op het volgende adres:

Café-Restaurant “Overwijk                     

Heawei 9,8406 AV Tijnje.

(Tel. 0513-571217).

De babyshow is dit jaar op het volgende adres:

Noorderdwarsvaart 84 D

9201 KL Drachten.